patch vo lam offline

Exe, sa, ri chy li GameServer thôi, không cn tt bissop hay goddess gì.
Nhng server khác nhiu khi phi sa thêm file nh bn chuzzle full version crack sóng gió tình yêu phi sa file /scripts/batca2tay/a.Li này mình b trong bn JXServer.0 II.Hin ti tt c các ngun ca server là bn Công Thành Chin nên bn nào còn gi auto dành cho bn này bên Vinagame thì hên xui xài.Bn Thái Sn do ohishu không share client nên nu ko xài IP thì phi xài client vá ca server khác, iu này dn n nên ôi khi b li dont send khi phù v, và thiu 1 vài skill.Cái này chc phi ch cao th ch mình bn cùi bp không thi gian mò address/offset nhiu.Nu mun ng b thì làm theo các bc trong topic này ca bn thaihoa91 nè: link topic (ai hi na thì mình edit thêm dzô, mình tn na ting vit cái này nên nu copy paste lung tung thì nh ghi ngun.
Cài Loopback cho win 7 Xp:Cài Mng o có 2 cách cho các bn la chn.
Xong chy client ã patch nh hng dn trong topic ó là chy dc ngay.
Sau khi ti xong bn Client Vinagame các bn xóa ht file ch li th mc data nu các bn quên xóa thì khi chy sever s b li.
Cc Nguyt Hiên và Kinh Cúc vâng mnh s ph Vô Hà T xung núi iu tra vic này, không ng trong quá trình iu tra li kt thân vi Thn bí thiu.Bn Sóng Gió thì ôi lúc phù v b kt cng trong thành.V anh hùng "Vô danh i hip" cng ã mt tích hn 100 nm nay, t ó trên giang h din ra rt nhiu tranh chp gia các phe phái vi bá ch Võ Lâm.(thng thì password là "sa" hoc là trng).Pass trong các file *.ini, *.cfg ca server có úng không.Bài vit xut dành cho.Võ Lâm Offline phiên bn Thái Sn Bc u cho các bn mun tìm li cm giác còn vng vn mt thi.