huong dan va cai dat itools

Qun l các tp tin media. .
Ngoài ra, hãy tham kho cách sao chép d liu vào iPhone bng iTools bit thêm chi tit.
Photo Menu này s qun l toàn b hình nh trên thit b iOS.
Tuy nhiên nu mun cài iTools, setup iTools ting impara l'inglese in un mese matteo salvo pdf Vit trên máy tính, laptop thì bn tham kho các bc bên di bit cách thc hin.Real-time log Chc nng Real-time Log cho phép ngi dùng xem chi tit nht k h thng ca thit b ngay trên máy tính.Itools 2013 mi nht v và cài t hoàn toàn min phí.Chuyn nh dng t MP3 sang M4R khi th mt file MP3 vào phn nhc chuông (Ringtone).Qun l nh - Tính nng qun l nh hiu qu và tin dng hn cho ngi s dng.
1.Cài nhc vào iPhone : - M file cha nhc mun cài vào iPhone (nên m ch thu nh trên màn hình desktop ) - Trên phn mm iTools ta chn mc Media Music - Nhp chut vào file cha nhc Chn mt hay nhiu.
Tip theo hãy nhp tên cho Playlist va to, sau ó nhn OK là ã hoàn thành vic to Playlist.
Cài t iTools trên máy tính.
Nó vn có th c nhn din bi iTools nh các phiên bn h iu hành thp.
Màn hình s hin th ra nh sau : Nào bây gi ch vic cm cáp kt ni iPhone vào máy tính là ta có th bt.
Qun l tp tin h thng.Portable Disk Vi phiên bn mi, iTools 3 cho phép bn bin chic iPhone ca mình tr thành mt thit b Portable thay vì di dng USB.Download iTools qun l thông tin s dng pin iPhone thông qua tính nng Battery Master Real-time Desktop iTools là công c mnh cho phép hin th màn hình thit b ngay trên màn hình máy tính mt cách chân thc nht bng chc nng.Bi giao din ca nó n gin hn, d s dng hn, và hiu qu hn iTunes trong quá trình s dng.H tr nhc, video, nhc chuông, Podcast, iTunes U, TV Show Audio book, ghi nh âm windows forms programming in c# pdf thanh và video nhc.